Camping efter timebetaling

Time betaling

Alle campingpladser beregner et ophold efter antallet af hele døgn. Samtidig med, er det antallet af personer der fastsætter døgnprisen. På Virksund Camping har vi valgt, at beregne prisen, for et ophold, efter nogle helt andre principper. Hvorfor nu det?

Det er grundlæggende for, at gøre det mere fair overfor de campister der har valgt autocampere som ferieform. De har et helt anden lyst til mobilitet end de tradionelle campister. Deres ophold, på overnatningsteder, har tit karakter af halve døgn, før de igen kører videre.  Det vil sige, at deres behov begrænser sig til et plant areal, med muligheden for en hel kop kaffe. Samtidig med, kan det være tilkobling af strøm, tømning af kemisk toilet samt påfyldning af vand der ønskes. Noget som enhver campingplads kan tilbyde som bassis produkt.

Der hvor problemet opstår, er betalingen for autocampernes behov. Under normale omstændigheder, ud fra gældende overnatningstakster, vil et ophold, for 2 personer, være mellem kr. 2 – 300 pr. døgn. En pris som desværre ikke er konkurrencedygtig, ud de muligheder autocamperne ellers har til rådighed. Dette skyldes deres klassifikation som automobile, hvorfor de må parkere de samme steder som almindelige biler. Samtidig med, tilbyder mange af landets lystbådehavne, et ophold, på de arealer, hvor bådene er opstallet for vinteren. Gerne til priser fra kr. 100 – 200 pr. døgn.

Set fra en campingpladsmæssigt synspunkt, vil det være naturligt om autocamperne valgte campingpladserne, som et indrettet til deres ønsker, istedet for, at de opholdte sig på åbne arealer ved lystbådehavnene  eller på parkeringspladser, hvor det altidig vil være en dialog, om parkering omfatter opstilling af borde og stole udenfor camperen. Samtidig med, er der vel også spørgsmålet om hvem der betaler for det affaldsmæssige der efterlades.

For at imødekomme den prismæssige udfordring, har Virksund Camping derfor valgt, at ændre betalingsformen til timebetaling. Der er dog tale om et mindste betaling på 10 timer. Dette betyder, at alle, også andre campister, betaler efter samme betalingsform. Prisen er kr. 7,50 pr. time.  Det svarer til kr. 90 for 12 timer eller kr. 180 for 24 timer. Der er intet person-gebyr, så prisen er incl. samtlige pesoner i boenheden.  Først og sidst på sæsonnen. Det vil sige udenfor skoleferien, gives der en rabat på 50% ved overnatninger på mandage til torsdage. Denne rabat er ikke gældende i skoleferien. I skoleferien vil der være et pladsgebyr tillæg fra kr. 60 – 100 pr. nat.  Ønskes der strøm koster dette kr. 35 pr. døgn. Det er gratis af tømme tanke og kemiske toiletter, hvorimod det koster kr. 40 af fylde vandtankene.

 

/ Camping