Sælsom oplevelse

Min sæl

Sælsomt dyreliv i Virksund.

Lejrchefen på Virksund Camping bliver tit mødt med spørgsmålet om det er fætter og kusiner der boltrer sig i vandet ud for campingpladsen.?

Lejrchefen erkender, at der kunne være noget om snakken. Der er tale om en dyreart med strittende overskæg samt et hoved der måske kunne afstedkomme associationer til lejrchefen. Selvom der kunne være fristende for lejrchefen at stedkomme familieskabet må det erkendes, at det ingenlunde er tilfældet.

Der er tale om sæler der i større og større antal har fundet behag i farvandet omkring Virksund. Det er især når sluserne er åbne ved dæmningen. Hermed fyldes farvandet af fisk og dermed ”food around the corner” for dyrearten med en glubende appetit.

Sæler i Limfjorden er i så stort et antal af de nærmest er blevet en udfordring for alle der har med fiskeri at gøre.  Fiskerne skal blive ved deres garn såfremt de ønsker at fange hele fisk, ellers er det kun hovedet der efterlades. Det er også set, at de søger op i åerne for at fange de mange ørreder der finder gydesteder.

Antallet af sæler, hvor nuttet de ellers er af udseende, er derfor ikke kun til morskab men noget der ligesom, antallet af skarv, skal overvejes.

/ Ikke-kategoriseret