Artikler

“Kommer du tættere på vandet, bliver du våd!”

Dette er en af Hans Korsgaard mange lune bemærkninger. Og rigtigt er det da også, at campingpladsen ligger enestående smukt lige ned til Virksund, som er en af Limfjordens helt unikke vige. I øvrigt et af de steder, hvor vore forfædre, vikingerne, samledes før de drog på togter.
Hans Korsgaard, som har drevet Virksund Camping i mange år, elsker simpelthen stedet – og campinglivet. Så meget, at han gennem flere år har drevet en af landets største ejendomsforretninger med campingpladser som speciale.


Se det hele som som pdf
Der findes rigtige mange artikler om Virksund samt campingpladsen. På Virksund Camping er også hjemsted for Virksund Egnsmuseum hvor mange af de fiskeredskaber som fiskerne brugte er udstillet. Herud findes mange billeder fra området foruden en stor mængde af artikler omhandlende stedet.