Brochure

[Autocamper som campister.
Mange der bruger autocamper som transport og overnatningsfacilitet ønsker ikke at blive benævnt campister. De fravælger campingpladserne for at søge mod andre overnatningsmuligheder. Dette er gerne lystbådehavne eller steder, der mere eller mindre frivillig stiller parkeringsmæssige forhold til rådighed.
Antallet af autocampere, i Europa, er nu omkring 2 millioner og væksten er årligt omkring 115.000 samt voldsomt stigende. Til sammenligning er salget af campingvogne, i Europa, årligt omkring 60.000 og stadig faldende. Ganske tankevækkende.
Fortsætter udviklingen, hvad alt tyder på, vil autocamperne opnå stigende problemer med at finde overnatningsmuligheder. Vi ser bl.a. i udlandet, at politiet opsøger de, der vælger at campere i naturen. De bliver anmodet om at søge campingpladserne eller øvrige steder, hvor det er lovligt at overnatte. Dette er også noget der praktiseres i Danmark. Dog endnu ikke i større stil.
Løsningen må være, at autocamperne søger mod de over 450 godkendte campingpladser, samtidig med, at campingpladserne udvikler et produkt der tilgodeser autocampernes ønsker og behov. Det er især det prismæssige der skiller parterne. Campingpladserne har alle de produkter som autocamperne ønsker sig. Det være sig strøm, tømningsfaciliteter samt vandpåfyldning. Derudover har de nødvendige servicefaciliteter som toilet, bad, køkken samt vaskeri. At de så også har mange andre produkter, som måske ikke har den store interesse, er så noget andet.
Autocampernes behov er et plant stykke areal, så det er muligt med en hel kop kaffe. Tømningsfaciliteter for spildevand samt vandpåfyldning. Derudover kan der være brug for strøm, toiletter, bad, køkken og vaskeri. Prismæssigt er ønsket, en pris der ikke overstiger kr. 200 men gerne nærmer sig kr. 100 – 150.
Dette er ikke muligt, siger de fleste campingpladser. Prisen er som et minimum kr. 200 og gerne i nærheden af kr. 300. Driften af en campingplads koster kassen og med optil en halvering af prisen kan dette kun give røde tal.
Dette er den nuværende status og tingende udvikler sig i hver sin forkerte retning. Mange campingpladser har vigende omsætning og efterfølgende samme resultat. En kommende nedlukning af måske 100 campingpladser kunne være resultatet. Samtidig med, vil autocamperne blive mere og mere forfulgte til frustration og ærgrelse for alle parter.
Løsningen kunne være timebetaling. Hvad er nu det for noget? Tænk – parkering, som på en parkeringsplads. Døgnet deles i timer – 24 af slagsen. Gæsterne betaler for hver time de gør brug af pladsen. Det vil sige, at et ophold opgøres normalt (døgnpris) hvorefter beløbet automatisk deles med 24 og ganges med de antal timer opholdet varer.
Som eksempel kan vi tage to voksne, der skal afregne ud fra en døgnpris af kr. 100 pr. person. Hertil kommer strøm Kr. 35 og pladsgebyr på Kr. 65. Totalpris kr. 300. Divideret med 24 er timeprisen herefter kr. 12,50. Opholdet varer 12 timer svarende til kr. 150. Dermed er autocamperens prisønske opfyldt.
Campingpladsen ønsker ikke at gøre forskel på kundeunderlaget, hvorfor alle besøgende kan afregne ud fra ovennævnte model. Her er det så, at en anden mulighed gør sig gældende. Hvor tit ser vi ikke af weekendens gæster ankommer fredag eftermiddag for at forlade pladsen sidst på eftermiddagen søndag. Et tænkt eksempel kunne være, ankomst fredag kl. 17.00 og afrejse søndag kl. 17.00. Det vil sige 48 timer á kr. 12,50 i alt kr. 600.00. Under normale omstændigheder skulle der have været afregnet 2 døgn af kr. 300 svarende til kr. 600. Altså ingen tab ud fra den nye udregningsform.
Fordelen for autocamperen er, at den ønskede pris opnås og for campingpladsen gøres der ingen forskel uanset boform. Campingpladserne får adgang til kunder der aktivere op til 200 overnatninger om året.
Hvor der er en vilje er der en vej.

dflip id=”309″ type=”thumb”]

Brochure 2019

Se brochuren 2019 med alle vores nye tiltag og ture m.v.